Søknad om jolleplass må sendes inn innen 1. april hvert år. Ledige jolleplasser etter denne dato deles ut løpende. Ansvarlig for jolleplasser i styret er Eirik Skaara.

Styret tildeler plass og plassen er beregnet for joller inntil 14 fot. Styret kan tildele ny plass i Andøya Båthavn hvis dette er hensiktmessig.
Leietaker har selv ansvar for fortøyningsmateriell, tau, fendere og lignende. Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker hjelp.

Leien er satt til kr 1.000 for sesongen.

Meld tilbake hvilke kjennetegn det er på jollen, type farge , motor el. dette for at vi skal kunne kontrollere at riktig jolle ligger på riktig plass.

Minner om fartsbegrensningene i indre havn ( innen for ytre bølgebryter ) som er 5 knop. Overtredelser av dette kan føre til inndragelse av jolleplassen uten at leien betales tilbake.

Styret

Styret Ytre Andøya Vel:

Navn Adresse Tlf Ny Mail
Dagfinn Haarr (leder/kasserer) Løvika 482 67 701 2011 dhaarr@online.no
Thomas Lid Andøysløyfen 93250001 2015 thomas.lid@telenor.com
Monica Hernandez Løvika 2018 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Egill Jahnsen Andøysløyfen 95212033 2009 Egill.jahnsen@online.no
Arve Eklund Andøysløyfen 94785000 2010 areklund@online.no
Thorbjørn Ratvik Andøytoppen 2011 tratvik@gmail.com
Carl gustav Christensen Andøyveien 2017 cgchristensen78@gmail.com
Cecile Odland Andøyfaret xxxxxxx 2017 cecilie.odland@icloud.com