Søknad om jolleplass må sendes inn innen 1. april hvert år. Ledige jolleplasser etter denne dato deles ut løpende. Ansvarlig for jolleplasser i styret er Eirik Skaara.

Styret tildeler plass og plassen er beregnet for joller inntil 14 fot. Styret kan tildele ny plass i Andøya Båthavn hvis dette er hensiktmessig.
Leietaker har selv ansvar for fortøyningsmateriell, tau, fendere og lignende. Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker hjelp.

Leien er satt til kr 1.000 for sesongen.

Meld tilbake hvilke kjennetegn det er på jollen, type farge , motor el. dette for at vi skal kunne kontrollere at riktig jolle ligger på riktig plass.

Minner om fartsbegrensningene i indre havn ( innen for ytre bølgebryter ) som er 5 knop. Overtredelser av dette kan føre til inndragelse av jolleplassen uten at leien betales tilbake.