Årsmøter/Årsberetninger

Hjem/Antennelaget/Årsmøter/Årsberetninger

           

       ÅRSMØTE 12 MAI KLOKKEN 20:00

    RETT ETTER ÅRSMØTE TIL VELFORENINGEN

 

 1. Årsberetning
 2. Regnskap 2019
 3. Budsjett 2020
 4. Valg
 5. Ev. innkomne saker

Vi har også invitert en representant fra Cn’d som kommer klokken 20:30 for å svare på spørsmål.

 

Styret

 

 

                                      Årsberetning AAL 2019

Som nevnt i 2018, så er vi i mål med OPPGRADERING av koaksnettet til fibernett på Andøya. Samtlige er koblet på og vi har til dags dato ikke fått tilbakemelding fra noen av våre medlemmer om lite tilfredsstillende TV-signaler.
Men i slutten av 2019 fikk vi beskjed om at vi ikke lenger kan få Canal Digital gjennom Cn’D. Dette var en avtale vi hadde med Telenor/CD, men dette er nå en avtale de ikke lenger kan forholde seg til. Avtalen er dermed sagt opp og vi vil fra 01.04.20 få levert Tv-signaler gjennom Cn’D. Det er i disse dager lagt ut info på Andøya Vel/antennelaget sine sider om hvilke TV-pakker medlemmene ønsker.
Det er fremdeles pliktig medlemskap i AAL, men endelig er det lagt opp til forskjellige pakkeløsninger en kan velge fra, som også har en prisdifferanse pr måned. Vi tror og mener vi har kommet frem til en løsning som passer alle.

1. Ønsker ikke TV-løsning, betaler for kr 150.- pr. mnd. i medlemsavgift (drift, service og vedlikehold) for fibernettet som er bygget.
2. Ønsker vanlig TV-løsning, betaler kr 330.- pr. mnd. Inkl. medlemsavgift (drift, service og vedlikehold) for fibernettet som er bygget.
3. Ønsker liten TV-løsning kr 259.- pr. mnd. Inkl. medlemsavgift (drift, service og vedlikehold) for fibernettet som er bygget.

I mars 2019 hadde vi utestående forfalte fakturaer til våre medlemmer på kr 104.160,- Dette medførte at vi måtte se på andre måter å sende ut fakturaer på en at vi hvert år tar en runde i alle postkassene og legger ned fakturaene personlig (slik vi har gjort i alle år). Det ble kjøpt inn et fakturasystem for å få orden på innkreving av årsavgiften. Dette medførte en ekstrakostnad på kr 30,- pr husstand, men helt nødvendig for å få inn penger samtidig som det ble generert purringer fortløpende fra fakturasystemet. Uten dette er det en veldig tidkrevende jobb for kasserer.

Gjennom året har vi hatt 9 styremøter.

Styret har bestått av:

Knut Heltne – formann
Kjartan R Gifford – sekretær
Nils Erik Rønning – kasserer
Thor Olger Olsen – Styremedlem

Kristiansand 29.02.20

ÅRSMØTE 2019

Årsmøte for Andøya antennelag 2019 bli på Andøya gård 12. Mars klokken 18:00

Saksliste:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap 2018
 3. Budsjett 2019
 4. Valg
 5. Orientering fra styret
 6. Ev. innkomne saker

Da vi har en avtale med entreprenøren som har oppgradert vår gamle anlegg til fiber, kan vi ikke gjennomføre endringer før avtalen utløper. Styret vil hele tiden jobbe opp mot entreprenøren for å få til så gunstige ordninger for medlemmene av antennelaget.

 

Saker sendes til Knut på khelt64@gmail.com

 

for styret

Knut Heltne

 

Styret

Styret Ytre Andøya Vel:

Navn Adresse Tlf Ny Mail
Dagfinn Haarr (leder/kasserer) Løvika 482 67 701 2011 dhaarr@online.no
Thomas Lid Andøysløyfen 93250001 2015 thomas.lid@telenor.com
Monica Hernandez Løvika 2018 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Egill Jahnsen Andøysløyfen 95212033 2009 Egill.jahnsen@online.no
Arve Eklund Andøysløyfen 94785000 2010 areklund@online.no
Thorbjørn Ratvik Andøytoppen 2011 tratvik@gmail.com
Carl gustav Christensen Andøyveien 2017 cgchristensen78@gmail.com
Cecile Odland Andøyfaret xxxxxxx 2017 cecilie.odland@icloud.com