Årsmøter/Årsberetninger

Hjem/Antennelaget/Årsmøter/Årsberetninger

   

ANDØYA ANTENNELAG

 

                                                                                                                Andøya 13.03.2021

 

 

Hei kjære medlem av Andøya antennelag.

 

På grunn av korona og smitte i år, så blir alle dokumentene som vanligvis blir delt ut på årsmøte, sendt ut til alle sammen på e-post eller i postkassene. Vedlagt finner du Årsberetning, regnskap for 2020, budsjett for 2021.

Vi sender ut all dokumentasjon 15. Mars og du har fram til 1. April og komme med innspill.

Så da blir det som et vanlig årsmøte, men med bedre og lengre frister til å tenke igjennom hva du eventuelt lurer på og eller om det er noe du ønsker å ta opp.

Det vi jobber med nå er om det finnes en bedre løsning på DIGG-Tv. Vi ønsker oss at vi kan få et opplegg slik som Riks tv og T-we appen. Den vi har dag syns vi er for dårlig.

Kontrakten med tv-signaler med Cn’d går snart ut og vi jobber med å kunne innhente flere tilbud fra leverandører. Vi jobber hele tiden med å kunne få det beste til våre medlemmer.

Vi beboere eier vårt eget fibernett, dette er noe som er helt spesielt. De fleste leverandører eier nettet som ligger i bakken. Dette gjør at vi stiller sterkere med tanke på gode priser fra disse leverandørene.

Til slutt vil undertegnede takke de andre medlemmene i styrer for et godt samarbeid i 2020 og ser fram til et både koronafritt og bra samarbeid i 2021

 

Mvh

Knut Heltne

 

ÅRSMØTE 2021

  1. Årsberetningen. 
  2. Regnskap. 
  3. Budsjett. 
  4. Valg 
  5. Innkomne saker

 

Punkt 1.  Se årsberetningen under

Punkt 2 og 3. Regnskap, resultat for 2020 og budsjett for 2021 kan du se i linken under årsberetningen

Punkt 4. Når det gjelder valg, så stiller styret seg til gjenvalg et år til.

Punkt 5. Når det gjelder innkomne saker, så har det ikke kommet inn noen ennå. Så her gjør vi det slik at du har fram til 1. April med å komme med saker du gjerne vil ta opp. Årsmøte har da mulighet til å svare/kommentere aller saker som kommer inn. Alle innkomne saker vil vi legge ut og vil bli besvart på denne siden.

 

Håper at dette kan være en god løsning i dette koronaåret. Så kommer sees vi på årsmøte i 2022

       

 

Årsberetning AAL 2020

Vi har hatt et relativt rolig år nå som alle har blitt koblet opp mot Cnd. Det er kun få klager/henvendelser på selve TV-løsningen til hver enkelt beboer.
Det er 2 større utfordringer som gjenstår og det er Tunere som skal fungere optimalt og kanaltilbudet via Digg-TV som kun er 20 ift de ca 40 vi hadde gjennom Telenor.
Pr 16.02.21 skriver Cnd om Digg-Tv:
Til informasjon skal DiggTV utvide med betydelige flere kanaler, sannsynligvis opp mot 50 kanaler. Dette skal lanseres ila våren
Styret har ved flere anledninger bedt om en bedre løsning på Tunere uten at vi har fått noe konkret svar fra Cnd…dessverre. Det vi savner, er en konkret fremdriftsplan på disse to sakene og generelt et tettere samarbeid.
Vi la ut 3 TV-løsninger til alle beboere i 2019 og dette ser ut til å fungere veldig bra.
Kasserer ( Nils Erik) har gjort en fantastisk jobb mot beboerne og det ser ut som dette fungerer veldig bra. Alle ønsker/korrigeringer går gjennom han og han utfører på en meget god måte.. BRA!!

Styret har hatt 7 styremøter gjennom perioden og mye korrespondanse på mail

Styret har bestått av:

Knut Heltne – formann
Kjartan R Gifford – sekretær
Nils Erik Rønning – kasserer
Thor Olger Olsen – Styremedlem

Kristiansand 01.03.21

 

Her ligger resultatrapporten for 2020 og budsjett for 2021

 

Resultatrapport 2020 og Budsjett 2021

 

 

Spørsmål fra benoere og svar fra styret:

21.03.2021

Hei!
Og takk for jobben dere gjør i antennelaget!
Helt enig med dere ang tv løsning fra Cnd. Synes det er kleine greier. Ser ut som de går for det billigste av det billige, både når det gjelder tunere, fjernkontroll og appløsning. Jeg betaler i alle fall mye heller noe ekstra for en bedre løsning enn vi har i dag.
Er forsåvidt fornøyd med hvordan internett fungerer men det er kanskje slik at alt byttes ved bytte av leverandør…

Mvh. Rune

Hei Rune.

Takk for det. 😊

I god tid før avtalen er over med Cn’d går ut, så innhenter vi tilbud fra flere aktører. Da er det en forutsetning at den nye leverandører skal levere alt av utstyr for at vi skal få det beste.

Mvh.
Styret
Knut Heltne

 

21.03.2021

Hei.

Må man betale noe hvis man ikke ønsker TV pakke? Altså utenom det man allerede betaler for internet.

Mvh Øyvind

 

Hei Øyvind.

Siden vi er pålagt å ha et antennelag her ute på Andøya, så lage vi flere alternativer for de beboere som hadde litt forskjellige ønsker. Det var enkelte som kun ønsket å streame, derfor lagde vi flere alternativer dom ligger på http://www.yav.no/antennelaget/telenorkunder-2/ Hvis du ikke ønsker tv, så skal du gå for alternativ 1. Ønsker ikke TV-løsning, betaler for kr 150.- pr. mnd. i medlems-/avgift (drift, service og vedlikehold) for
fibernettet som er bygget.

Send en mail til Nils Erik Rønning regnskap.antenne@gmail.com og gir beskjed om at du skal ha anternativ 1.

Mvh
Styret
Knut Heltne

 

24.03.2021

Hei.

Vi var veldig godt fornøyd med Canal digital som vi hadde før ! Er det noe mulighet for å det igjen her på Andøya?? Vi ønsker det for det var utrolig bra!!

mvh Ingrid

 

Hei Ingrid.

Når vi gikk over til Cn’d så var det fordi vi ikke kunne komme til enighet med de som eier (Telenor) det gamle fibernettet som ligger i bakken her ute. Det endte da med at vi måtte legge vårt eget fibernett pga det koaksnettet som vi hadde før ikke var bra. Oppgraderingen til fiber var noe vi måtte gjøre uansett på et tidspunkt. Det hadde da kostet oss ca 10.000.000.-  Cn’d var det som kunne gi oss en løsning som vi mente var kjempebra…. Ja, det har vært en del tull, men vi må forholde oss til den kontrakten vi har med Cn’d. Det som er det positive i alt dette, er at vi beboere eier dette nettet og vi har masse muligheter når avtalen med Cn’d er over. Jeg kan også si at vi er i dialog med andre leverandører. Håper dette kunne være til hjelp.

Mvh. Styret

28.03.2021

Hei.

Angående årsmøte, så har jeg bare en liten kommentar.
Jeg håper dere tenker dere godt om før dere velger bort DIGG-TV, til fordel for T-WE (Telenor).
Maken til skrot Telenor har laget skal man lete lenge etter.

Jeg har kunne velge mellom begge to i et par år nå, og jeg velger ALLTID DIGG-TV. Rett og slett fordi den virker. Litt få kanaler, ja. Og det er lenge siden jeg ble lovet flere. Men tross alt så fungerer tjenesten utmerket, både på PC og mobiltelefonen.

Angående T-We:
https://www.digi.no/artikler/massiv-kritikk-mot-telenor-etter-at-strommetjeneste-streiket-midt-under-landskampen/500721

https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/g7x9E9/brukere-raser-mot-telenors-nye-t-we-loesning-mangler-innhold-og-er-ful

https://no.trustpilot.com/review/www.telenor.no

Ellers gjør dere en bra jobb i Antennelaget! Jeg er fornøyd med fiber, og prisene.

Mvh. Rune

 

Hei Rune.

Takk for tilbakemeldingen.

Det er bra å høre at du er fornøyd 🙂

Mvh.

Styret

 

 

                                      Årsberetning AAL 2019

Som nevnt i 2018, så er vi i mål med OPPGRADERING av koaksnettet til fibernett på Andøya. Samtlige er koblet på og vi har til dags dato ikke fått tilbakemelding fra noen av våre medlemmer om lite tilfredsstillende TV-signaler.
Men i slutten av 2019 fikk vi beskjed om at vi ikke lenger kan få Canal Digital gjennom Cn’D. Dette var en avtale vi hadde med Telenor/CD, men dette er nå en avtale de ikke lenger kan forholde seg til. Avtalen er dermed sagt opp og vi vil fra 01.04.20 få levert Tv-signaler gjennom Cn’D. Det er i disse dager lagt ut info på Andøya Vel/antennelaget sine sider om hvilke TV-pakker medlemmene ønsker.
Det er fremdeles pliktig medlemskap i AAL, men endelig er det lagt opp til forskjellige pakkeløsninger en kan velge fra, som også har en prisdifferanse pr måned. Vi tror og mener vi har kommet frem til en løsning som passer alle.

1. Ønsker ikke TV-løsning, betaler for kr 150.- pr. mnd. i medlemsavgift (drift, service og vedlikehold) for fibernettet som er bygget.
2. Ønsker vanlig TV-løsning, betaler kr 330.- pr. mnd. Inkl. medlemsavgift (drift, service og vedlikehold) for fibernettet som er bygget.
3. Ønsker liten TV-løsning kr 259.- pr. mnd. Inkl. medlemsavgift (drift, service og vedlikehold) for fibernettet som er bygget.

I mars 2019 hadde vi utestående forfalte fakturaer til våre medlemmer på kr 104.160,- Dette medførte at vi måtte se på andre måter å sende ut fakturaer på en at vi hvert år tar en runde i alle postkassene og legger ned fakturaene personlig (slik vi har gjort i alle år). Det ble kjøpt inn et fakturasystem for å få orden på innkreving av årsavgiften. Dette medførte en ekstrakostnad på kr 30,- pr husstand, men helt nødvendig for å få inn penger samtidig som det ble generert purringer fortløpende fra fakturasystemet. Uten dette er det en veldig tidkrevende jobb for kasserer.

Gjennom året har vi hatt 9 styremøter.

Styret har bestått av:

Knut Heltne – formann
Kjartan R Gifford – sekretær
Nils Erik Rønning – kasserer
Thor Olger Olsen – Styremedlem

Kristiansand 29.02.20

 

 

Styret

Styret Ytre Andøya Vel:

Navn Adresse Tlf Ny Mail
Dagfinn Haarr (leder/kasserer) Løvika 482 67 701 2011 dhaarr@online.no
Thomas Lid Andøysløyfen 93250001 2015 thomas.lid@telenor.com
Monica Hernandez Løvika 2018 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Egill Jahnsen Andøysløyfen 95212033 2009 Egill.jahnsen@online.no
Arve Eklund Andøysløyfen 94785000 2010 areklund@online.no
Thorbjørn Ratvik Andøytoppen 2011 tratvik@gmail.com
Carl gustav Christensen Andøyveien 2017 cgchristensen78@gmail.com
Cecile Odland Andøyfaret xxxxxxx 2017 cecilie.odland@icloud.com