Styret – Innkallinger – Antennelaget

Hjem/Antennelaget/Styret – Innkallinger – Antennelaget

                 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

                                           20.03.17 kl 19:00 på Andøya Gård

                                                                1. Valg av referent

                                                               2. Godkjenning av innkalling

                                                               3. Gjennomgang av årsberetning 2016

                                                               4. Regnskap 2016

                                                               5. Budsjett

                                                               6. Innkomne forslag

                                                               7. Valg

Hilsen styret

 

 

 

 

Antennelagets styre

Formann: Knut Heltne, khelt64@gmail.com
Kasserer: Roald Høyland
Sekretær: Kjartan Gifford, Andøysløyfen 108, kjartan@krgvakthold.no
Teknisk sjef: Thor Olger Olsen

 

Betalingsmottaker til årsavgifen: Andøya Antennelag AL, Kontonummeret er 3060.13.32783 

Styret

Styret Ytre Andøya Vel:

Navn Adresse Tlf Ny Mail
Dagfinn Haarr (leder/kasserer) Løvika 482 67 701 2011 dhaarr@online.no
Thomas Lid Andøysløyfen 93250001 2015 thomas.lid@telenor.com
Monica Hernandez Løvika 2018 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Egill Jahnsen Andøysløyfen 95212033 2009 Egill.jahnsen@online.no
Arve Eklund Andøysløyfen 94785000 2010 areklund@online.no
Thorbjørn Ratvik Andøytoppen 2011 tratvik@gmail.com
Carl gustav Christensen Andøyveien 2017 cgchristensen78@gmail.com
Cecile Odland Andøyfaret xxxxxxx 2017 cecilie.odland@icloud.com