Info/Nyheter/Feilmeldinger

Hjem/Antennelaget/Info/Nyheter/Feilmeldinger

   TIL INFO:

Det kan bli noen forstyrrelser på Internett pga problemer med kabelen ved Kyresundet.

Folk er på stedet og jobber med saken.

 

Beklager dette, med de jobber raskt for at dette skal bli fikset

 

Styret

Hei beboere på Ytre Andøya.

Da er faktura for perioden 01/07 – 31/12 2019 sendt ut.

Husk å betal i tide.

Styret i antennelaget ønsker alle en fin sommer.

Styret

10.04.2019

Nye rutiner for utsendelse av årlig faktura fra 01.04.2019

Styret har innsett at antennelaget må endre sine rutiner vedrørende innkreving av årsavgiften. Per 25. mars 2019 har laget utestående kr. 104.160,-. Dette til tross for at det er sendt ut purringer.
Antennelaget vil nå kjøpe et fakturasystem for å få orden på innkreving av årsavgiften. Kostnaden for systemet vil ligge på ca. kr. 30,- per år per medlem. Vi beklager at vi må påta oss denne ekstra kostnaden, men vi er avhengig å få inn årsavgift for å dekke inn lagets løpende kostnader.
I forbindelse med omlegging til ny løsning må vi ha inn opplysninger som vi håper dere er raske med å sende inn. Vi har laget en link for å lette arbeidet, men du må sende oss din epostadresse til regnskap.antenne@gmail.com slik at dere enkelt kan registrere dette selv.
Det vi trenger er:
-Gatenavn
-Navn på kontaktperson
-Telefonnummer
-E-postadresse

Dere får tre valg for mottak av faktura:

• Nettbank (efaktura)
• Vipps efaktura
• PDF faktura til din epost adresse
• Papirfaktura til postadresse, koster ekstra pr utskrift kr. 50,- grunnet distribusjon.

Ønsker faktura splittet opp:
1 årlig faktura (kost kr. 0,-) utsendelse Desember mnd. 15 dager forfall.
Pr halvår som i dag (kost kr. 40,- pr. år) utsendelse Desember/Juni 15 dager forfall.
Pr. Kvartal (kost kr. 80,- pr. år) Utsendelse Desember, mars, juni, oktober 15 dager forfall.

Foreningen følger vanlige innkrevingsrutiner med renteberegning, purring og inkasso.
Pr i dag blir krav oversendt Kredinor for Inkasso.
Skulle noe være uklart kan dere kontakte kasserer:
• Nils Erik Rønning, Regnskap.antenne@gmail.com

Andøya Antennelag
Organisasjonsnr 915 849 458
e-post: regnskap.antenne@gmail.com
Telefonnr.: 920 43 748
Kasserer: Nils Erik Rønning

NY INFO 28.03.2018

Oppgradert koaksnett til fiber på Andøya.

Vi har nå skrevet ny avtale med Telenor om leveranse av tv-signaler. Vi i styret er godt fornøyd med avtalen og at vi fortsetter som vanlig. Hvis du har den game dekoderen (tjuner) og den begynner å bli dårlig , kan du kontakte Telenor på 91509000 å få tilsendt en ny. Husk å si hvor du ringer fra og at du er medlem av Andøya antennelag. Dette gjelder også hvis du nettopp har kjøpt bolig/leilighet på Ytre Andøya. Ring 91509000 for å få nytt kort til tjuneren

Er det problemer med signalene, kan du sende en sms til 95 06 68 34 eller send mail til post@cnd.no

 

Ta gjerne kontakt med Knut Heltne 91588229 hvis dere har noen spørsmål.

Så til slutt…. Det er ikke mulighet for beboere som bor på Ytre Andøya og som er under Ytre Andøya vel å melde seg ut av antennelaget. Det er pliktig medlemskap etter pålegg fra Kristiansand Kommune

styret 

Til de av dere som inngikk en avtale med LOS/Telenor når dørselgerne var rundt på Andøya.

Etter det styret har fått beskjed om, fikk da beboere som inngikk denne avtalen ett år gratis tv-signaler, og fordi det er pliktig medlemskap i antennelaget skulle man ikke måtte betale dobbelt. Denne kontrakten hadde 12 mnd bindingstid. Det er vel nå rundt september/oktober at kontrakten hos enkelte begynner å gå ut, så de beboerne som inngikk en slik avtale må selv sørge for å si opp denne. Hvis ikke blir man naturligvis belastet både hos Telenor og antennelaget. Styret har ikke noe mulighet til å gå inn å si opp en avtale for en beboer har kjøpt en tjeneste utenom antennelaget. Regner også med at når en ett års-kontrakt utgår, så er det vel kun en måneds oppsigelse hos Telenor.

Viktig at hver enkelt da holder kontroll på sånn ca når de nye tv-signalene fra den nye leverandøren bli installert og når en skal si opp avtalen med Telenor. Dette fordi en ikke skal måtte betale både til Telenor og antennelaget.

Ved spørsmål ring  38 70 71 30 / 95 06 68 34 eller send mail til post@cnd.no.

Til dere som har mailadresse som slutter på online.no, los.no o.l, dere kan fortsette å ha denne mailadressen. Dere må bare gi beskjed til Telenor om at dere ønsker å beholde mailadressen, selv om dere sier opp bredbåndet. Men vi vil anbefale alle å bruke en mailadresse som er uavhengig av nettleverandør, som f.eks gmail.com eller me.com

Mvh.

Styret

 

Styret

Styret Ytre Andøya Vel:

Navn Adresse Tlf Ny Mail
Dagfinn Haarr (leder/kasserer) Løvika 482 67 701 2011 dhaarr@online.no
Thomas Lid Andøysløyfen 93250001 2015 thomas.lid@telenor.com
Monica Hernandez Løvika 2018 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Egill Jahnsen Andøysløyfen 95212033 2009 Egill.jahnsen@online.no
Arve Eklund Andøysløyfen 94785000 2010 areklund@online.no
Thorbjørn Ratvik Andøytoppen 2011 tratvik@gmail.com
Carl gustav Christensen Andøyveien 2017 cgchristensen78@gmail.com
Cecile Odland Andøyfaret xxxxxxx 2017 cecilie.odland@icloud.com