Årsmelding Ytre Andøya velforening 2021

 Styret i velforeningen i 2021 har bestått av:

 

 • Leder og kasserer:                 Dagfinn Haarr
 • Nestleder:                               Linda Kittelsen
 • Sekretær:                               Thorbjørn Ratvik
 • Medlem:                                 Nina Framås
 • Medlem:                                 Paal Espeland
 • Medlem:                                 Monica Hernandez
 • Medlem:                                 Carl-Gustav Christensen
 • Medlem:                                 Pål Estrup (til desember 2021)

 Styremøter i 2021:

 Det ble avholdt fem styremøter og et årsmøte i 2021. Ett av styremøtene var fellesmøte med styret i Gamle Andøya velforening

Saker som styret har arbeidet med i 2021:

 Søkt om nytt informasjonsskilt til Andøyas beboere ved innkjørsel til Andøyfaret, men ikke fått gjennomslag for dette hos kommunen.

 • Vedlikehold av ballbingen, spesielt å få belysningen stabil
 • YAV har deltatt i prosessen rundt mulig skipsopphugging på industriområdet sammen med diverse andre velforeninger og Vågsbygd vel. Planene er nå skrinlagt, men vi har etablert kontakt med Stena Recycling som har planer som ytterligere vil begrense støyplager for naboer.
 • Arrangementet «Bytrimmen», lavterskel, gratis turorientering i samarbeid med Oddersjaa og Kristiansand orienteringsklubb. Mange nye fjes observert!
 • Dekning av lysregning i trappa ned til Bredalsholmen fra Andøysløyfen.
 • Vårdugnaden ble avholdt tirsdag 11. mai. Varierende fremmøte i de ulike områdene.

Det ble utplassert containere rundt om på øya i forbindelse med dugnaden som velforeningen dekket.

 • Det ble innleid fliskutter i forbindelse med dugnaden, denne var til fri benyttelse for alle våre medlemmer.
 • Sløyfenløpet ble avholdt søndag 22 august. Dette til inntekt for Sofiastiftelsen
 • For første gang på svært mange år ble det også arrangert voksenløp rundt øya. Vandrepokalen ble vunnet av han som vant den siste gang løpet ble arrangert tidligere.
 • Restaurering av lekeplasser i Andøyfaret og påbegynt på Andøytoppen, fullført i januar 2022
 • Restaurering av stien fra Eika ned mot Paradisbukta
 • Bygging av trapp fra Løvika oddetall til Løvikastranda.
 • Det har vært jobbet med å etablere padeltennisbane på Andøyajordet, dette måtte dessverre oppgis på grunn av lys- og lyd belastning på nærmeste naboer som allerede har bingen tett opp til husene. I stedet arbeider vi for å etablere en utendørs treningspark («tuftepark») ved siden av ballbingen. Vi har hatt en undersøkelse på nett der et stort flertall synes det er en god ide. Parkvesenet vil i tilfelle stå for hele prosjektering og finansiering. Usikkert om YAV skal bidra med noe.
 • Lysene på juletreet var i perfekt stand en uke før tenning, men en storm gjorde stor skade som ikke kunne repareres før tenning. For øvrig vellykket julegrantenning med sang og utdeling av pepperkaker og gløgg.
 • Nettsiden brukes mest til vedtekter etc.
 • Kommunikasjon med medlemmene blir derfor dels via facebooksiden, dels gjennom masseutsendelser av epost til de vi har fått oversendt adresser til fra Antennelaget.
 • Det nye bydelsfondet har gitt tilskudd på til sammen 108.000 kroner, pluss tilsagn om investeringsmidler til treningsparken. Vi søker støtte til alle aktuelle prosjekter også i 2022
 • Reparasjon av badetrappen i Paradisbukta, spleis med Gamle Andøya Velforening

Saker som er aktuelle for 2022: 

 • Snarvei ned fra Andøytoppen til undergangen ved Løvikakrysset: Glatt og farlig, vi jobber med å få satt opp en trapp. Endelig i ferd med å bli gjennomført, et tre er kuttet og sti anlagt. Trapp gjenstår, kommer i mars eller april. Tilskudd kr 49000 fra Bydelsfondet.
 • Ferdigstilling av lekeplass Andøytoppen. Tilskudd 49.000 fra Bydelsfondet.
 • Treningspark ved ballbingen, i samarbeid med Parkvesen og Bydelsfond.
 • Oppgradering og vedlikehold av lekeplasser etter initiativ fra de som sogner til plassene.
 • Påfyll av sand på sandvolleyballbanen
 • Vårdugnaden er satt til tirsdag 3 mai,
 • YAV vil bidra med midler til sosialt treff på Seilforeningen i forbindelse med Flødeseilasen når det blir anledning til slike treff igjen.
 • Vi fortsetter å oppfordre ildsjeler og støtter St. Hans feiring i Paradisbukta
 • Styret jobber med å få i gang forskjønnelse av bakken fra Løvikakrysset ned mot båthavna, dette har vært nedprioritert i mange år og er fortsatt ikke kommet med på forslaget til årsplan.
 • Andøydagen med Sløyfeløpet og Andøya rundt
 • Julegrantenning, herunder reparasjon av lysene!
 • Lys i «dødens bakke» spleis med gamle Andøya vel
 • Lys i stien mellom Grønnehaven og Fruens alle, samarbeid med Gamle Andøya vel
 • Lavterskel turorientering «Stolpejakta».
 • Vi minner om tilskudd på kr 300 pr. kasse til oppgradering av postkassestativer, det er blitt mange flotte, men det er fremdeles langt igjen til alle er presentable!
 • Utplassering av benker på strategiske og vakre plasser.
 • Restaurering av siste del av stien fra Eika til Paradisbukta, helst også anlegg av «fuktfri» sti i bakkant av Paradisbukta fra der stiene kommer ned.

 Økonomi:

Velforeningen har god økonomi, blant annet fordi praktisk talt alle medlemmer betaler sin kontingent, riktignok etter et par purringer. Momsrefusjon har gitt et kjærkomment bidrag, og det nye Bydelsfondet har gitt store bidrag i 2021. Vi har gode muligheter for nye prosjekter, aller helst miljøskapende tiltak som vi gjerne gir støtte til.

Andøya 15.02.22

Dagfinn Haarr (leder) Linda Kittelsen (nestleder) Thorbjørn Ratvik (sekretær)