ÅRSMØTE Ytre Andøya Velforening tirsdag 12.3.24 kl 1900 på Andøen Gård

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsmelding
  4. Godkjenning av regnskap for 2023.
  5. Budsjett/handlingsprogram,fastsettelse av kontingent. Handlingsprogrammet er lagt med forutsetning av uendret kontingent, kr 600.
  6. Valg: Følgende er på valg: Leder (Haarr, Løvika partall), Ratvik (Andøytoppen) og Nilsen (Andøyfaret). Alle har sagt seg villig til gjenvalg. Styremedlemmene Kittelsen (Andøysløyfen), og Hernandez (Løvika oddetall) ønsker å tre ut av styret. Nye kandidater tas imot med takk! Følgende er ikke på valg: Framås (Andøysløyfen), Espeland (Andøyveien) og Christensen (Andøysløyfen).
  7. Valg av revisor. Forslag: Gjenvalg av Kjetil Engelstad, Andøytoppen .
  8. Et årsmøte har ikke eventuelt på dagsorden, men vi vil gjerne ha synspunkter og innspill fra deltakerne på YAV sitt arbeid framover.

Dagfinn Haarr

leder, YAV