Informasjon om velforeningen

Hjem/Informasjon om velforeningen

Facebookside: Ytre Andøya Vel (@ytreandoyavel)

Medlemskap:

 • Andøyfaret: 52
 • Andøysløyfen: 116
 • Andøytoppen: 44
 • Andøyveien: 33
 • Løvika: 104
 • Andøyveien 111-155 (båthusene), frivillige medlemmer: 23
 • Totalt 376 på øya.
 • Obligatorisk medlemskap for alle husstander.
 • Kontingent: 600 kr pr år.
 • VIPPS 519360, Ytre Andøya Velforening
 • Forfaller mai / juni.

Oppgaver:

 • Vedlikehold av lekeplasser.
 • Vedlikehold av friareal og turstier.
 • Vedlikehold av anlegg for fritidsaktiviteter.(Ballbinge – Sandvolleyballbane).
 • Organisering av dugnad.
 • Gir økonomisk støtte til gode prosjekter som forskjønner nærmiljøet.
 • Arrangementer som for eksempel tenning av julegranen.
 • Kontaktpunkt mot kommunen i utbyggings- og reguleringssaker.
 • Kontaktpunkt for øyas beboere i innspill mot kommunen.
 • Representert i styret for båtlaget.

Utstyr til utlån:

 • Styret disponerer maskiner som kan lånes til å utføre dugnadsarbeid til beste for øya og nabolaget.

Grendehus – Andøen Gård.

 • Velforeningen kan besørge leie av gården til andre organisasjoner på øya.
 • Nøkkel og kode til alarm lånes ut av leder, Dagfinn Haarr.
 • Leie av gården utenom dette (se forsiden – Selskapslokaler).

Styret i Ytre Andøya Vel  2018:

Navn Adresse Tlf Ny Mail
Dagfinn Haarr (leder/kasserer) Løvika 48267701 2011 dhaarr@online.no
Thomas Lid (nestleder) Andøysløyfen 93250001 2015 thomas.lid@telenor.com
Monica Hernandez Løvika 48996600 2018 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Egill Jahnsen Andøysløyfen 95212033 2009 Egill.jahnsen@online.no
Arve Eklund Andøysløyfen 94785000 2010 areklund@online.no
Thorbjørn Ratvik (sekretær) Andøytoppen 91849724 2016 thratvik@gmail.com
Carl Gustav Christensen Andøyveien 91648839 2017 Chchristensen78@gmail.com
Cecilie Lorentsen Odland Andøyfaret 93498606 2017 cecilie.odland@icloud.com

Styret

Styret Ytre Andøya Vel:

Navn Adresse Tlf Ny Mail
Dagfinn Haarr (leder/kasserer) Løvika 482 67 701 2011 dhaarr@online.no
Thomas Lid Andøysløyfen 93250001 2015 thomas.lid@telenor.com
Monica Hernandez Løvika 2018 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Egill Jahnsen Andøysløyfen 95212033 2009 Egill.jahnsen@online.no
Arve Eklund Andøysløyfen 94785000 2010 areklund@online.no
Thorbjørn Ratvik Andøytoppen 2011 tratvik@gmail.com
Carl gustav Christensen Andøyveien 2017 cgchristensen78@gmail.com
Cecile Odland Andøyfaret xxxxxxx 2017 cecilie.odland@icloud.com