Styret i Andøya båthavn består 2022/2023 av :

Styreleder: Tore Hansen
Styremedlem: Eirik Skaara
Styremedlem: Carl-Gustav Christensen
Styremedlem: Kjetil Tønnesen
Styremedlem: John Ole Bjærum

epost: baatlaget@gmail.com