ÅRSMØTE 2023

14. Mars Kl. 19:00 SMMEN MED YTRE ANDØYA VEL

 

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av referent og møteleder
3. Gjennomgang av Årsberetning 2022
4. Regnskap 2022
5. Budsjett 2023
6. Innkomne forslag, MÅ være levert på mail innen 14 dager før årsmøte (28. 02.2023
7. Valg..

Leder: Knut Heltne fra 21 – 23
Sekretær: Kjartan Gifford: fra 21 – 23
Kasserer: 23 – 24
Styremedlem: 23 – 24

Årsberetning AAL 2022

Vi har i år igjen hatt et relativt rolig år og vi får veldig sjeldent klager som gjelder Cnd
Ingen store utfordringer i år og det virker som medlemmene er fornøyde og at CnD tar tak i de små justeringene/endringene kjapt hos de som møter på problemer med TV og Internett. Kanaltilbudet gjennom Digg-TV har også blitt større
Styret har vært i kontakt med flere signalleverandører dette året for å finne den beste, rimeligste og den leverandøren som kunne gi oss en valgmulighet. Det som også var viktig for styret var at vi kunne få en avtale der vi har forutsigbarhet. Dvs at vi ikke plutselig vil få en økning i månedsleien som overstiger den grensen vi i styre har å forholde oss til. Vi i styret har kommet fram til at vi fortsetter med Cn’d. Hos disse har vi også fått ned månedsprisen både på tv-signaler og på 300/300 pakken på internett (Internett faktureres via Cn’d)
Men etter at avtalen ble inngått fikk styret beskjed av signalleverandøren at regjeringen har bestemt at det skal belastes MVA på programmer som har en form for nyheter. Regjeringen måtte ha klart et vedtak på dette i romjulen 2022 for at det skulle tre i kraft 01.01.2023. Dette er nå tatt høyde for ved første fakturering i 2023 til medlemmene
Det er lagt ut 4 alternativer for TV-pakker samt internett. Medlemskap/serviceavgift er den pliktige delen av det å være medlem av AAL som er ett av alternativene.
Kasserer ( Nils Erik) har gjort en fantastisk jobb mot beboerne og det ser ut som dette fungerer veldig bra. Men innimellom støter han på større utfordringer med at noen av våre medlemmer ikke lenger ønsker det ene, men heller det andre, og så tilbake igjen. Dette fordi internettilbudet (som er veldig bra) gjelder kun ved kjøp av den største TV pakka. Alle ønsker/korrigeringer går gjennom han og han utfører på en meget god måte..BRA!!

Styret har hatt 9 styremøter gjennom perioden og mye korrespondanse på mail

Styret har bestått av:

Knut Heltne – formann
Kjartan R Gifford – sekretær
Nils Erik Rønning – kasserer
Thor Olger Olsen – Styremedlem

Kristiansand 10.02.23

 

 

 

 

Årsberetning AAL 2021

Vi har i år igjen hatt et relativt rolig år og vi får veldig sjeldent klager som gjelder Cnd
De 2 større utfordringer vi har hatt med Tunere som ikke har fungert optimalt ser nå ut til å være i
orden. Vi hører ihverfall ingenting om dette. Og kanaltilbudet via Digg-TV er nå blitt på flere kanaler
enn de 20 vi først fikk.
Det vi ser på nå sammen med CnD er et et enda større tilbud hvor andre streamingleverandører kan
levere signaler til AAL som F.eks RiksTV, Altibox, Telenor for å nevne noen. Styret sonderer hele tiden ulike alternativer på pakker og leverandører.
Vi la ut 3 TV-løsninger til alle bebobere i 2019 og dette ser ut til å fungere veldig bra.
Kasserer ( Nils Erik) har gjort en fantastisk jobb mot beboerne og det ser ut som dette fungerer veldig
bra. Men innimellom støter han på større utfordringer med at noen av våre medlemmer ikke lenger
ønsker det ene, men heller det andre, og så tilbake igjen. Dette fordi internetttilbudet (som er veldig
bra) gjelder kun ved kjøp av den største Tvpakka. Alle ønsker/korrigeringer går gjennom han og han
utfører på en meget god måte..BRA!!
Styret har hatt 5 styremøter gjennom perioden og mye korrespondanse på mail
Styret har bestått av:
Knut Heltne – formann
Kjartan R Gifford – sekretær
Nils Erik Rønning – kasserer
Thor Olger Olsen – Styremedlem

Kristiansand 06.02.22

 

Resultat av spørreundersøkelsen 2021 (1)

Vel møtt

 

Mvh.

Styret

 

 

 

ANDØYA ANTENNELAG

 

                                                                                                                Andøya 13.03.2021

 

 

Hei kjære medlem av Andøya antennelag.

 

På grunn av korona og smitte i år, så blir alle dokumentene som vanligvis blir delt ut på årsmøte, sendt ut til alle sammen på e-post eller i postkassene. Vedlagt finner du Årsberetning, regnskap for 2020, budsjett for 2021.

Vi sender ut all dokumentasjon 15. Mars og du har fram til 1. April og komme med innspill.

Så da blir det som et vanlig årsmøte, men med bedre og lengre frister til å tenke igjennom hva du eventuelt lurer på og eller om det er noe du ønsker å ta opp.

Det vi jobber med nå er om det finnes en bedre løsning på DIGG-Tv. Vi ønsker oss at vi kan få et opplegg slik som Riks tv og T-we appen. Den vi har dag syns vi er for dårlig.

Kontrakten med tv-signaler med Cn’d går snart ut og vi jobber med å kunne innhente flere tilbud fra leverandører. Vi jobber hele tiden med å kunne få det beste til våre medlemmer.

Vi beboere eier vårt eget fibernett, dette er noe som er helt spesielt. De fleste leverandører eier nettet som ligger i bakken. Dette gjør at vi stiller sterkere med tanke på gode priser fra disse leverandørene.

Til slutt vil undertegnede takke de andre medlemmene i styrer for et godt samarbeid i 2020 og ser fram til et både koronafritt og bra samarbeid i 2021

 

Mvh

Knut Heltne

 

ÅRSMØTE 2021

  1. Årsberetningen. 
  2. Regnskap. 
  3. Budsjett. 
  4. Valg 
  5. Innkomne saker

 

Punkt 1.  Se årsberetningen under

Punkt 2 og 3. Regnskap, resultat for 2020 og budsjett for 2021 kan du se i linken under årsberetningen

Punkt 4. Når det gjelder valg, så stiller styret seg til gjenvalg et år til.

Punkt 5. Når det gjelder innkomne saker, så har det ikke kommet inn noen ennå. Så her gjør vi det slik at du har fram til 1. April med å komme med saker du gjerne vil ta opp. Årsmøte har da mulighet til å svare/kommentere aller saker som kommer inn. Alle innkomne saker vil vi legge ut og vil bli besvart på denne siden.

 

Håper at dette kan være en god løsning i dette koronaåret. Så kommer sees vi på årsmøte i 2022

       

 

Årsberetning AAL 2020

Vi har hatt et relativt rolig år nå som alle har blitt koblet opp mot Cnd. Det er kun få klager/henvendelser på selve TV-løsningen til hver enkelt beboer.
Det er 2 større utfordringer som gjenstår og det er Tunere som skal fungere optimalt og kanaltilbudet via Digg-TV som kun er 20 ift de ca 40 vi hadde gjennom Telenor.
Pr 16.02.21 skriver Cnd om Digg-Tv:
Til informasjon skal DiggTV utvide med betydelige flere kanaler, sannsynligvis opp mot 50 kanaler. Dette skal lanseres ila våren
Styret har ved flere anledninger bedt om en bedre løsning på Tunere uten at vi har fått noe konkret svar fra Cnd…dessverre. Det vi savner, er en konkret fremdriftsplan på disse to sakene og generelt et tettere samarbeid.
Vi la ut 3 TV-løsninger til alle beboere i 2019 og dette ser ut til å fungere veldig bra.
Kasserer ( Nils Erik) har gjort en fantastisk jobb mot beboerne og det ser ut som dette fungerer veldig bra. Alle ønsker/korrigeringer går gjennom han og han utfører på en meget god måte.. BRA!!

Styret har hatt 7 styremøter gjennom perioden og mye korrespondanse på mail

Styret har bestått av:

Knut Heltne – formann
Kjartan R Gifford – sekretær
Nils Erik Rønning – kasserer
Thor Olger Olsen – Styremedlem

Kristiansand 01.03.21

 

Her ligger resultatrapporten for 2020 og budsjett for 2021

 

Resultatrapport 2020 og Budsjett 2021

 

 

 

 

 

 

                                      Årsberetning AAL 2019

Som nevnt i 2018, så er vi i mål med OPPGRADERING av koaksnettet til fibernett på Andøya. Samtlige er koblet på og vi har til dags dato ikke fått tilbakemelding fra noen av våre medlemmer om lite tilfredsstillende TV-signaler.
Men i slutten av 2019 fikk vi beskjed om at vi ikke lenger kan få Canal Digital gjennom Cn’D. Dette var en avtale vi hadde med Telenor/CD, men dette er nå en avtale de ikke lenger kan forholde seg til. Avtalen er dermed sagt opp og vi vil fra 01.04.20 få levert Tv-signaler gjennom Cn’D. Det er i disse dager lagt ut info på Andøya Vel/antennelaget sine sider om hvilke TV-pakker medlemmene ønsker.
Det er fremdeles pliktig medlemskap i AAL, men endelig er det lagt opp til forskjellige pakkeløsninger en kan velge fra, som også har en prisdifferanse pr måned. Vi tror og mener vi har kommet frem til en løsning som passer alle.

1. Ønsker ikke TV-løsning, betaler for kr 150.- pr. mnd. i medlemsavgift (drift, service og vedlikehold) for fibernettet som er bygget.
2. Ønsker vanlig TV-løsning, betaler kr 330.- pr. mnd. Inkl. medlemsavgift (drift, service og vedlikehold) for fibernettet som er bygget.
3. Ønsker liten TV-løsning kr 259.- pr. mnd. Inkl. medlemsavgift (drift, service og vedlikehold) for fibernettet som er bygget.

I mars 2019 hadde vi utestående forfalte fakturaer til våre medlemmer på kr 104.160,- Dette medførte at vi måtte se på andre måter å sende ut fakturaer på en at vi hvert år tar en runde i alle postkassene og legger ned fakturaene personlig (slik vi har gjort i alle år). Det ble kjøpt inn et fakturasystem for å få orden på innkreving av årsavgiften. Dette medførte en ekstrakostnad på kr 30,- pr husstand, men helt nødvendig for å få inn penger samtidig som det ble generert purringer fortløpende fra fakturasystemet. Uten dette er det en veldig tidkrevende jobb for kasserer.

Gjennom året har vi hatt 9 styremøter.

Styret har bestått av:

Knut Heltne – formann
Kjartan R Gifford – sekretær
Nils Erik Rønning – kasserer
Thor Olger Olsen – Styremedlem

Kristiansand 29.02.20