INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

                                           20.03.17 kl 19:00 på Andøya Gård

                                                                1. Valg av referent

                                                               2. Godkjenning av innkalling

                                                               3. Gjennomgang av årsberetning 2016

                                                               4. Regnskap 2016

                                                               5. Budsjett

                                                               6. Innkomne forslag

                                                               7. Valg

Hilsen styret

 

 

 

 

Antennelagets styre

Formann: Knut Heltne, khelt64@gmail.com
Kasserer: Roald Høyland
Sekretær: Kjartan Gifford, Andøysløyfen 108, kjartan@krgvakthold.no
Teknisk sjef: Thor Olger Olsen

 

Betalingsmottaker til årsavgifen: Andøya Antennelag AL, Kontonummeret er 3060.13.32783