INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024

                                           12.03.24 kl 19:00 på Andøya Gård

                                                                1. Valg av referent

                                                               2. Godkjenning av innkalling

                                                               3. Gjennomgang av årsberetning 2023

                                                               4. Regnskap 2023

                                                               5. Budsjett 2024

                                                               6. Innkomne forslag

                                                               7. Valg

 

Innkommende forslag må være sendt til khelt64@gmail.com innen 27.02,2024

Hilsen styret

 

 

 

 

Antennelagets styre

Formann: Knut Heltne, khelt64@gmail.com
Kasserer: Roald Høyland
Sekretær: Kjartan Gifford, Andøysløyfen 108, kjartan@krgvakthold.no
Teknisk sjef: Thor Olger Olsen

 

Betalingsmottaker til årsavgifen: Andøya Antennelag AL, Kontonummeret er 3060.13.32783