YAV Prosjekter 2022 og budsjettforslag

I banken 010122 159000
Kontingenter 225000
Støtte fra KRS 10000  *
Momskompensasjon 25000
Sum disp. midler 419000  
Adm. kostnad 17000
Dugnadsutgifter 20000
Julegrantenning 10000
Lys «dødsbakken», spleis med Gamle Andøya, evt også lys på stien ved tennisbanen 50000
Andøydagen/sosiale aktiviteter 20000
Lekeplass Toppen og snarvei Toppen 125000
Treningsapparater ved Bingen 20000
Opprustning av siste del av stien fra Sløyfen til Paradisbukta 25000
Diverse sosiale tilstelninger 15000
Sum disponerte midler 257000
Rest 162000  

Inntektene er svært usikre i år på grunn av muligheten for å søke støtte fra Bydelsfondet til både turveiutbedring og lysprosjektene med Gamle Andøya.

Parkvesenet har antydet at de tar kostnad og prosjektledelse på treningsparken. Legger inn litt uansett.