YAV foreløpig regnskap (ike revidert) og budsjett/handlingsprogram for 2024

 

 

 Regnskap

 

2023

Kontingenter

 

 

224015

Tilskudd fra kommunen, momsrefusjon fra Staten, grasrotandel, renter

96228

Sum inntekter

 

 

320243

 

 

 

 

 

Infrastruktur, stier, strender, lekeplasser etc

 

107598

Bingen: Nett

 

 

2555

Julegrantenneutgifter

 

 

38287

Postkasseaksjonen

 

 

125779

Lys i trappa fra Sløyfen til Andøyveien ved Bredalsholmen

 

7538

Andre sosiale aktiviteter

 

0

Andøydagen/Sløyfeløpet

 

3514

 

 

 

 

 

Dugnadsutgifter, inkl leie av fliskuttere

 

24847

Administrative kostnader: Utg til kont innkr, styremiddag, honorar, postboks etc

22178

Sum utgifter

 

 

332296

 

   

 

 

Sum resultat

 

 

-12053

 

YAV Prosjekter 2024 og budsjettforslag

I banken 010124

180065

 

Kontingenter

220000

 

Støtte fra KRS

0

 

Momskompensasjon

34000

 

Sum disp. midler

434000

 

Adm. kostnad

 

20000

Dugnadsutgifter, inkllusive tilskudd til fotballag etter lignende

 

35000

Julegrantenning

 

20000

Benker på friarealer

 

30000

Postkassestativtilskudd

 

20000

Andøydagen/sosiale aktiviteter

 

20000

 Planering av bakke ved barnehagen

 

50000

Rekkverk eller lignende båthavna til båthusene

 

25000

Diverse infrastrutur

 

50000

Sum disponerte midler

 

270000

 

Disponeres til oppgradering av bingen tidligst i 2025

164000

 

Rest

0