ÅRSMØTE YAV 070322 kl 1900 på Andøen Gård

Referat fra årsmøte i Ytre Andøya Velforening

Dato: Mandag 07. mars 2022, kl.19.00-20.00

Sted: Andøen Gård

Deltakere: 17 medlemmer  (12 medlemmer + 4 styremedlemmer)

Møteleder: Dagfinn Haarr

Referent: Thorbjørn Ratvik

 

 

Dagsorden

 

  1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent

 

  1. Valg av møteleder, koordinator og referent.

Haarr valgt til møteleder

Ratvik valgt til referent

 

  1. Årsmelding

Årsmeldingen for 2021 lagt fram av sekretær

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

 

  1. Regnskap/budsjett

Regnskap for styreperioden 2021 lagt fram av kasserer

Regnskapet for 2021 enstemmig godkjent

 

  1. Forslag til budsjett for 2022 lagt fram av kasserer

Budsjettet for 2022 enstemmig godkjent.

Fastsettelse av årskontingent: Uendret, kr 600.

Kommentar til saker vi jobber med: bevaring av dyreliv, trenger ikke nødvendigvis lys mellom Grønnehaven og fruens alle. Gode stier, og forslag om at gapahuk og grill vil gjøre det enda bedre på øya vår.

 

  1. Valg

Valg. Følgende er på valg: Leder (Haarr), sekretær (Ratvik) fra Andøytoppen ble begge enstemmig valgt for ny periode.  Nytt styremedlem fra Andøyfaret. Forslag: Ragnhild Nilsen ble enstemmig valgt inn i styret.

Det nye styret i Ytre Andøya Velforening 2022

Dagfinn Haarr, leder, (Løvika partall)

Linda Kittelsen nestleder (Andøysløyfen)

Thorbjørn Ratvik, sekretær (Andøytoppen)

Monica Hernandez, styremedlem (Løvika oddetall)

Nina Framås styremedlem (Andøysløyfen)

Ny! Ragnhild Nilsen, styremedlem (Andøyfaret)

Carl-Gustav Christensen, styremedlem (Andøysløyfen)

Pål Espeland, styremedlem (Andøyveien)

 

  1. Valg av ny revisor etter Mayliss Henriksen som nå flytter fra Andøya. Forslag: Kjetil Engelstad, Andøytoppen. Enstemmig valgt.

 

  1. Synspunkter/innspill fra deltakere om arbeidet til YAV videre framover

Kittelsen informerte om innspill fra undersøkelse om eventuell treningspark. Det var god respons og et klart flertall svarer at det vil være et godt tilbud.

 

Carl Erik Moe kom med forslag om utplassering av griller. Det ble også benket forslag om dugnad av griller. Særlig i Sølvbukta ble det nevnt at vi burda utplassere.  Haarr sender dette videre til parkvesenet.

 

Det kom inn forslag om at vi kunne påvirke kommunen om drenering vann i Løvika Thomas Wedervang Halvorsen fra løvika 16, forteller at det renner vann fra gata og går ned i sokkelleiligheten. Halvorsen mener det må gjøres noe med og spør om dette er noe styret kan gjøre noe med. Haarr tar på seg å snakke med ingeniørvesenet om ikke de har ansvar for å gjøre noe med veien. Halvorsen kunne også melde fra om at ved utkjørselen ved Andøyveien fra gamle Andøya kjører biler ganske fort. Han melder om flere episoder. Styret tar det med kommunen, forslag gangfelt.

 

Det ble kommentert fra benken at spesielt busstopp  for avstigning i Løvikakrysset er farlig. Haa fortalte at man prøvde å få en bedre løsning da busstoppet ble bygget, men at dette ikke hadde vært mulig å få til.

 

Det ble meldt om at i fellesområdene ved, lekeplassen Sløyfen, er det flere og flere som bruker dette som et hageavfallsområde. Kan vellet ringe kommunen? Blir litt shabby etter hvert. Haarr, sier det er vrient i og med at vi ikke har politimyndighet.

 

Når dugnad, hva gjøre med vollen ved Andøyfaret?. Dagfinn kan høre med kommunen. Ligger mange sykler og ruster der. Ragnhild Nilsen vår nye styremedlem fra Andøyfaret,  tar på seg å se på saken.

Thorbjørn Ratvik, referent                            Andøya 07.03.22

Dagfinn Haarr (leder)                                     ……………………

Thorbjørn Ratvik (sekretær)                          ……………………

 

 Oppsummering av regnskapet 2021:    
1 Tilskudd fra kommunen, momsrefusjon fra Staten, støtte fra Gamle Andøya -135 803,00
2 Infrastruktur, stier, strender , lekeplasser etc 254 919,69
3 Bingen: Tribune, utskiftning av planker, leskur 0,00
5 Kontingenter -225 330,24
7 Julegrantenneutgifter 7 684,00
8 Andøyposten 0,00
9 Lys i trappa fra  Sløyfen til Andøyveien ved Bredalsholmen 2 966,58
10 Andre sosiale aktiviteter 0,00
11 Andøydagen/Sløyfeløpet 3 117,50
12 Diverse ut/inn, renter etc 65,10
13 Dugnadsutgifter 20 042,10
14 Administrative kostnader: Utg til kont innkr, styremiddag, honorar,postboks etc 17 254,37

 

2021 2020
    Innestående 01.01 107 380,57 31 949,20
    Inntekter 2021 371 508,96 285 463,00
    Utgifter 2021 319 840,24 210 031,63
    Resultat 51 668,72 75 431,37
    Innestående dags dato (31.12 til slutt) 159 049,29 107 380,57