For mer informasjon om tømmetider, henviser vi til Avfall Sør hjemmesider.

Bussen til og fra Andøya.
Du finner oppdaterte rutetabeller hos 177-agder.no

Vi har følgende lekeplasser som velforeningen har tegnet driftsavtale med kommunen og hvor vi har vedlikeholdsansvar.

Andøytoppen

Nr.64
Nr. 85

Andøysløyfen

Nr. 32
Nr. 64
Nr. 87

Andungen Barnehage 
Andøyveien 101,
4623 Kristiansand
Tlf: 38 08 75 40

www.andungen.com