Facebookside: Ytre Andøya Vel

Medlemskap:

 • Andøyfaret: 52
 • Andøysløyfen: 116
 • Andøytoppen: 44
 • Andøyveien: 33
 • Løvika: 104
 • Andøyveien 111-155 (båthusene), frivillige medlemmer: 23
 • Ett medlem fra Gamle Andøya
 • Totalt 377 på øya.
 • Obligatorisk medlemskap for alle husstander på Ytre Andøya.
 • Kontingent: 600 kr pr år.
 • VIPPS 519360, Ytre Andøya Velforening
 • Forfaller i april/mai

Oppgaver:

 • Vedlikehold av lekeplasser.
 • Vedlikehold av friareal og turstier.
 • Vedlikehold av anlegg for fritidsaktiviteter.(Ballbinge – Sandvolleyballbane).
 • Organisering av dugnad.
 • Gir økonomisk støtte til gode prosjekter som forskjønner nærmiljøet.
 • Arrangementer som for eksempel tenning av julegranen.
 • Kontaktpunkt mot kommunen i utbyggings- og reguleringssaker.
 • Kontaktpunkt for øyas beboere i innspill mot kommunen.
 • Representert i styret for båtlaget.

Utstyr til utlån:

 • Styret disponerer maskiner som kan lånes til å utføre dugnadsarbeid til beste for øya og nabolaget.

Grendehus – Andøen Gård.

 • Leie av gården: Bruk skjema på kristiansand.kommune.no

Styret i Ytre Andøya Vel

Dagfinn Haarr Løvika 62 482 67 701 dhaarr@online.no
Monica Hernandez Løvika 81 489 96 600 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Thorbjørn Ratvik Andøytoppen 32 918 49 724 thratvik@gmail.com
Linda Olsen Kittelsen Andøysløyfen 69 922 83 459 lindanrh@yahoo.no
Pål Espeland Andøyveien 916 40 259 paal_espeland@hotmail.com
Nina H Framås Andøysløyfen 126 416 60 450 nina.h.framas@gmail.com
Carl Gustav Christensen Andøysløyfen 29 916 48 839 cgchristensen78@gmail.com
Ragnhild Nilsen Andøyfaret 80 918 84 236 ragnhild@klimapsykologene.no