Vi bruker facebooksiden til aktuelle meldinger, kontaktopplysninger osv.

https://www.facebook.com/ytreandoyavel

Adresse: YAV, boks 5836 Voiebyen, 4677 Kristiansand

Epost er post@yav.no